OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Úvod

Muzikoterapia

Zvukoterapia

Muzikorelaxácia

Hĺbková bunková (frekvenčná) muzikoterapia

Kolorterapia

Tvorba Mandál a Energetických obrazov

Prednášky

Afirmácie

v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

ul. Košovská cesta 24 v Prievidzi


 

Viac informácií:

http://umelecka-agentura.wbl.skPrehlásenie v zmysle Smernice EU a novej právnej úpravy GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Týmto prehlasujeme, že prihlásení účastníci na naše pripravované podujatia, ktorí poskytnú svoje meno, priezvisko, mailový kontakt a telefonický kontakt sú výlučne v našej evidencii prihlásených účastníkov na konkrétne podujatie umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia & prievidzského umeleckého projektu PRIWIDYA PROJEKT, ktoré eviduje Gabriela Mikulášová, ako správca týchto informácií v písomnej a internej elektronickej forme, ktorá sa za žiadnych okolností a v žiadnom prípade neposkytne tretej strane. 

Zákaz kopírovania. Všetky práva vyhradené. 2009 - 2020